Wedstrijd 2015

De winnaar is bekend! Na ampel beraad heeft de jury besloten de prijs toe te kennen aan de onder het pseudoniem “Topotuba” ingezonden versie, toebehorend aan Melani Reumers en Guillermo Briz. Op zaterdag 7 maart jl., tijdens een speciaal belegde bijeenkomst in de vergaderzaal van het Vertalershuis te Amsterdam, lazen vier genomineerden (naast de prijswinnares ook Hendrik Hutter, Jan-Pieter Schaper en Lies Lavrijsen) ieder hun inzending voor. De versie van de in het Argentijnse Córdoba woonachtige Toon Jetten werd voorgelezen door zijn broer Hugo, en die van de helaas verhinderde Jos Wuust door een vrijwilligster uit het publiek. Na een korte discussie met alle aanwezigen werd er gestemd om te bepalen wie de publieksprijs in ontvangst mocht nemen. Ook die ging uiteindelijk naar Melani en Guillermo (waarmee jury-autoritarisme en publieksdemocratie ditmaal samenvielen). Alle genomineerden hierbij nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat, en alle inzenders (16 in getal) dank voor het meedoen. Tot de volgende vertaalwedstrijd!

Oorspronkelijke oproep:

Ook dit jaar heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds in samenwerking met NRC Handelsblad een vertaalwedstrijd uitgeschreven rond de uitreiking van de Martinus-Nijhoffprijs (zie hier ). De liefhebbers van de Spaanse taal kunnen aan een officieuze uitbreiding ervan deelnemen, die hierbij wordt aangekondigd. Net zoals bij de officiële wedstrijd, beoordeelt een deskundige jury de inzendingen en bepaalt wie de boekenbonnen ter waarde van € 150 ontvangt. De inzendtermijn sluit op 31 januari 2015. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 7 maart (plaats en tijdstip volgen nog). Klik voor de te vertalen tekst en de deelnamevoorwaarden op onderstaande links.

Spaanse tekst

Reglement Spaans-Nederlands

Advertisements