J. Moekroen (pseudoniem van Jos Wuust)

Biechtgeheimnis

Deze brief kreeg ik te lezen van de toenmalige Anglicaanse bisschop van de Engelse Kerk in Amsterdam, The Right Reverend B., die erbij vertelde dat hij hem had beantwoord met het verzoek de aangeboden inlichtingen te verstrekken, maar dat hij nooit antwoord had gekregen.

De bisschop slaagde er ook niet in een meisje met de achternaam ‘Grisaert’ in Amsterdam te achterhalen. Bovendien was de brief mogelijk bestemd voor de katholieke bisschop van Haarlem-Amsterdam en heeft de afzender zich in de geadresseerde vergist.

Bonn, 29-7-’86,

Uwe Edelheid,

Deze Brief is Biechtgeheimnis. Ik vertel mijn Geschiedenis: Ik ben nu in Bonn, Duitsland. Ik ben geboren in England en woonde in Amsterdam sinds twintig jaar. Daarom schreif Ik U. Ik heb een Hongarische vrouw en drie Kinder. Ik ben Katholiek en zij niet. Kinder ooch. Dat heet: twee Dochter, één Zoon. Ik schreif deze Brief weil ik weten wil wat kan Ik maken.

De Geschiedenis is schrikelijk en deze Taal reikt mij niet om dat uit te drukken.

Maar Ik ken U en hier kan Ik niemand vertellen en in England ooch niet.

Het is vershrikelijk, Ik kan dat bijna niet geloven of zeggen. Mijn Hoofd barst en mijn Hartz ooch. Wat zal ik maken, Bischop, wat zal ik maken? Ik voede mijn Kinder op sinds mijn Vrouw gestorven is int Gesticht in Martinez, na bij waar U woont. Ik werk wat Ik kan. Uwe Edelheid weet niet alles, wat ik gedaan heb voor mijne Kinder te eten geven.

En nu het schrikelijk Probleem, het beangstigend.

Ik heb vernomen van mijn Zonen en andere uitkomsten dat mijne Dochter, mijne jongste Dochter, is gans krimineel, gans krimineel.

En weil Ik haar Vader ben, kan Ik dat niet aantekenen, Ik kan haar niet beschuldigen. Ik heb mijne Dochter zeer lief. Nu zeg Ik: Zij doet dit: een internationaler Groep (gelijk een Mafia) zoekt kranke Kinder voor verscheidene Organer om te operieren.

Zij helpt die Groep om Kinder te kidnap (Ik ken dat woord in Duits of Hollandisch niet) en te operieren voor Organer die implantiert worden in andere die daar voor hebben betaald. Daarna Zij doden kidnapped Kinder (als Zij alle Organer genomen hebben).

Zeer krimineel!

Waar heeft Zij dat geleerd? En wat, zegt U, moet ik maken? Politie in Kennis zetten of niet? Ik ben haar Vader, Zij maakt dit in Amsterdam. U zegt: U bent (onleesbaar) en schreift en Ik zend gans ander Brief, met Informazie van dit schrikelijke. Uwe Edelheid geeft Boetoefening. En daarna kan Ik dat maken.

Velen Dank.

Ik onderschreif needrig en vertweifelt.

Grisaert.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s