Tangerina (pseudoniem van Lies Lavrijsen)

Biechtelijk geheim

Deze brief werd me getoond door de toenmalige anglicaanse bisschop van Argentinië, monseigneur T., die me vertelde dat hij teruggeschreven had om te vragen naar de informatie waarvan sprake was, maar dat hij nooit antwoord gekregen had.

Ook zocht de bisschop vruchteloos naar ene mejuffrouw Grisaert in Buenos Aires. Het is overigens waarschijnlijk dat de brief bestemd was voor de rooms-katholieke bisschop van San Isidro, en dat de schrijver de twee bisschoppen door elkaar gehaald heeft.

“Sao Paolo, 29/7/86

Uwe hoogheid,

dezen brief is biechtelijk geheim. Ik vertel u men verhaal: ik ben nu in Sao Paolo, Brazilie. Ik ben geboren in Belgie en heb twinteg jaar in Buenos Aires gewoont. Daarvoor schrijf ik U. Ik heb een ongaarse vrouw en drie kinderen. Ik ben Katoliek, zei niet. De kinderen ook. Het zijn twee meiskes en ne jongen. Ik schrijf dezen brief om te weten wat dat ik moet doen.

T is een vreeselek verhaal en deze taal maakt et nog moelijker voor het te zeggen.

Maar ik ken U, en hier kan ik het niet vertellen aan niemandnie, en in Belgie ook niet.

Het is echt affreus, bijkans niet te geloven of te vertellen. Men hoofd staat op esploderen en men hart ook. Wat moetek doen, meneer den biskop, wat moetek doen? Ik zorg alleen voor men kinderen sins men vrouw in het ospitaal van Martinez gestorven is, dichtbij U huis. Ik werk zo hard as ik kan. Meneer weet niet wat dat ik allemaal gedaan heb voor men kinderen eten te geven.

En nu da vreselijk, dat afgreiselijk probleem.

Van men kinderen en ook door andere informasies ben ik te weete gekomen dat men jongste kind, men dochter, heelegans krimineel geworden is, heelegans krimineel.

Ik ben hare papa, ik kan haar niet aanbrengen, ik kan geen accusasies doen. Ik zie mijn dochter gaarne, heel gaarne. Hier komt het: hier hout ze zig mee bezig: een internacionale groep (een soort mafia) zocht voor kinderen die ziek zijn aan allerhande organen, om ze te opereren.

Zei helpt die groepo om kinderen te ‘kitneppen’ (schrijft ge dat zo?) voor hun organen eruit te halen en die der met een operacie weer in te steken bij die andere, die daarvoor betalen. Daarna doen ze die ‘gekitnepte’ kinderen dood. (Nadat zij der eerst alle organen uit gehaald hebbe.)

Heelegans krimineel!!!!

Van wie heeft zij zo’n dingen geleert??? En Zegt Gij mij nu, wat moet ik doen? Aan de policie zeggen of niet?? Ik ben hare papa, zij doet dit in Buenos Aires. Als gij zegt dat ik (onleesbaar) en gij schrijft mij en dan stuur ik nog nen helen anderen brief, met informasies over deze horribele zaak. Uwe Hoogheid, geeft Gij uw penitense. En dan kan ik dat doen.

Dank U zeer.

Uwe nederigen en wanhopigen dienaar

Grisaert”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s