Reglement

  1. Iedereen met belangstelling voor literair vertalen en voldoende kennis van de Spaanse taal mag meedoen.
  2. Elke deelnemer mag zowel een Nederlandse vertaling van de Spaanse, als een Spaanse vertaling van de Nederlandse tekst insturen (zie de desbetreffende aankondiging). Ook het insturen van verscheidene, qua opzet duidelijk van elkaar verschillende versies is toegestaan.
  3. Het gebruik van niet-algemeen Nederlands (stads- en plattelandsdialecten, Nederlands van overzee, groepstalen) is toegestaan en wordt ten zeerste aangemoedigd, al verdient het in verband met de beperkte reikwijdte van de wedstrijd en de samenstelling van de jury aanbeveling om niet te overdrijven (de vertaling moet wel leesbaar c.q. begrijpelijk zijn).
  4. De beoordeling gebeurt anoniem. Verzoeke daarom per vertaling een “schoon” Word-document in te zenden, met uitsluitend de vermelding van een vertalerspseudoniem en, ter eventuele verduidelijking, het gebruikte Nederlands. Kies bij meerdere inzendingen telkens een ander pseudoniem.
  5. Alle vertalingen dienen per e-mail te worden gezonden naar: christianebf [at] gmail.com (NB. vervang bij het overnemen van het adres “[at]” door @).
  6. De inzendtermijn sluit op 31 januari 2015 (23.59 u. Nederlandse en Belgische tijd).
  7. Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen, daarbij niet alleen lettend op de eerbiediging van de betekenis, maar ook op inventiviteit, originaliteit en overtuigingskracht.
  8. De jury nomineert na afloop vijf vertalingen, die eind februari 2015 op deze website worden gepubliceerd. Op zaterdag 7 maart 2015, op een nader te bepalen tijd en plaats, ontvangt de uiteindelijke winnaar tijdens een feestelijke bijeenkomst boekenbonnen ter waarde van € 150.
Advertisements